Toermalijn

Diamant
januari 6, 2020
Granaat
januari 6, 2020

Toermalijn

De naam Tourmalijn komt van het Singalese woord ‘Turamali’, de betekenis daarvan is onbekend. Het werd voor het eerst door de Hollanders ingevoerd in Europa vanuit Ceylon in 1703. Toermalijn heeft de hardheid 7 7,5 op de schaal van Mohs en kent vele kleuren. Deze worden onderscheiden door de verschillende benamingen. Archroiet: deze is kleurloos of bijna kleurloos, deze is zeldzaam., Rubelliet: deze is roodachtig, van roze tot rood met soms een zweem van violet. De robijnrode kleur is het meest kostbaar. Draviet: deze is geelbruin tot donkerbruin van kleur. Verdeliet: deze kan alle nuances groen zijn, waarvan de smaragdgroene het meest waardevol is. Indigoliet: deze kan alle nuances van blauwtinten zijn. Siberriet: deze is lilarood tot violetblauw. Schorl: deze is zwart. Toermalijn komt zelden in 1 kleur voor. Enkele belangrijke vindplaatsen zijn Brazilië, Zuid-Afrika, Karinthië, Oeral, Ceylon, Madagaskar en Mozambique.